Test 3.LB+eieio+eieio+addr

PPC 3.LB+eieio+eieio+addr
"EieiodRW Rfe EieiodRW Rfe DpAddrdW Rfe"
Cycle=Rfe EieiodRW Rfe EieiodRW Rfe DpAddrdW
Prefetch=
Com=Rf Rf Rf
Orig=EieiodRW Rfe EieiodRW Rfe DpAddrdW Rfe
{
0:r2=x; 0:r4=y;
1:r2=y; 1:r4=z;
2:r2=z; 2:r5=x;
}
 P0      | P1      | P2      ;
 lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) | lwz r1,0(r2) ;
 eieio    | eieio    | xor r3,r1,r1 ;
 li r3,1   | li r3,1   | li r4,1    ;
 stw r3,0(r4) | stw r3,0(r4) | stwx r4,r3,r5 ;
exists
(0:r1=1 /\ 1:r1=1 /\ 2:r1=1)