Test IRIW+porp+syncrp

PPC IRIW+porp+syncrp
"RfePR PodRRRP Fre RfePR SyncdRRRP Fre"
Cycle=RfePR PodRRRP Fre RfePR SyncdRRRP Fre
Prefetch=0:x=T,1:y=T,2:y=T,3:x=T
Com=Rf Fr Rf Fr
Orig=RfePR PodRRRP Fre RfePR SyncdRRRP Fre
{
0:r2=x;
1:r2=x; 1:r4=y;
2:r2=y;
3:r2=y; 3:r4=x;
}
 P0      | P1       | P2      | P3       ;
 li r1,1   | lwarx r1,r0,r2 | li r1,1   | lwarx r1,r0,r2 ;
 stw r1,0(r2) | lwz r3,0(r4)  | stw r1,0(r2) | sync      ;
       |        |       | lwz r3,0(r4)  ;
exists
(1:r1=1 /\ 1:r3=0 /\ 3:r1=1 /\ 3:r3=0)