Norio Suzuki

PHAGE 1987 [ICWS tournament 1987 or 1988] other