harleyQ2

bump.v2 1996-12-09 [Beppe's tournament round 5] stone, boot
SIN 1996-12-09 [Beppe's tournament round 4] paper, imp
bump 1996-12-09 [Beppe's tournament round 3] stone, imp, boot
mayhem.qlp 1996-12-09 [Beppe's tournament round 2] quick, scan, boot, clear, gate
mayhem.q 1996-12-09 [Beppe's tournament round 1] quick, scan, stun, boot, clear, gate
Tiny-P 1996-09-13 [post] pspace, imp, other
CopyKatQ2.txt 1996-03-26 [post] other